skins
rekenmethode     1 skin kost €  
deelnemer skins €   
totaal 0      0.00   
spelers 

Skinnen – flight van drie of vier personen

Ga eens skinnen tijdens een golfronde. Al te vaak gebeurt het dat een flight na negen holes en zes strepen een beetje de interesse verliest en plichtmatig doorhobbelt. Erger nog, drie flightgenoten zitten met een slechte score en dringen onbedoeld hun teleurstelling op aan die ene flightgenoot die nog voor de punten wil gaan. Om dat de voorkomen of om te keren verdient het aanbeveling dat flightgenoten onderling ook één of andere wedstrijdvorm afspreken. Zodat het nog ergens over gaat. Als het ergens om gaat, speel je immers beter.

Een populaire onderlinge spelvorm is “skinnen”. Skinnen betekent schaven, iemand “op de huid zitten” Vermoedelijk is Amerika de bakermat van het skinnen en heeft het iets te maken met woudlopers die lange avonden doden met het spelen om iets wat zij hebben: dierenvellen. De Amerikanen spreken van een skins game (meervoud dus). Er is in de VS een jaarlijks groot kampioenschap dat in de vorm van een skins game wordt gespeeld. De volgende beschrijving kunt u daar aantreffen: The popularity of the tournament led to the term “skins game” to be referred to progressive jackpot events where if a prize is not won, it is carried over to the next round, where if a player wins, he wins the combined jackpot. Een variant van het in Amerika zo typerende “winner takes all”-denken.

Afijn, hoe gaat het op de golfbaan? De bedoeling is dat er op elke hole een prijs wordt gezet en dat deze ook gewonnen wordt. Scoort iemand van de flight op een hole het laagst, dan wint hij de skin. Als twee of meer spelers met elkaar de laagste score delen dan gaat het bedrag van die hole door naar de volgende hole, enzovoort.
Op deze wijze worden in ieder geval 18 skins gewonnen. Soms is een play-off nodig als er op de 18e hole geen beslissing valt. Vaak is dat een chipping contest op de oefengreen.

Er is echter meer te verdelen dan alleen de skins op een hole. Van Kevin Monaghan leren wij de zgn. full skin en de regels zijn als volgt:

Inleg: naar keuze. Het moet ergens om gaan, maar het hoeft niet veel te zijn: b.v. € 0,50 per persoon per skin is reeds voldoende om later in het clubhuis de drank van te betalen. Dit betekent dat bij een flight van 4 skinners, elke skin in totaal € 2 waard is en de winnaar netto € 1,50 per skin opstrijkt. Hij moet immers zelf ook de inleg betalen.

Speel je met een bruto score (zonder handicapverrekening) of de netto score (na handicapverrekening). Wat je doet is een kwestie van afspraak.

Het spannende van skinnen is het Jackpot-effect: zoals gezegd, wordt een hole niet gewonnen dan gaat de inleg mee naar de volgende hole en wordt er, door alle flightgenoten, om 2 skins gespeeld. Is het weer gelijk dan wordt er de volgende hole om 3 skins gespeeld. Enzovoort. Dit element verhoogt de spanning zeer. Het is dus mogelijk om zeg 5 holes als een krant te staan ballen en dan op hole zes toch maar even 2,3,4,5 of zelfs 6 skins te pakken.
Voor bijzondere verrichtingen kunnen ook skins worden afgesproken. Een belangrijk extra element van het skinnen. Er zitten dan niet alleen 18 skins in de pot, maar nog meer. Hoe zit dat?
(1) Birdies. Een birdie is een extra skin (dus uitgaande van een 4-bal € 1,50 extra voor de winnaar). Het is mogelijk dat er meerdere birdies worden gemaakt op een hole, de hole skin blijft staan maar de birdie-makers hebben ieder hun skin.
(2) Nearys. Het is gebruikelijk op par-3-holes een neary skin toe te kennen. Voorwaarde is wel dat de desbetreffende bal op de green ligt.
(3) Sand saves. Ook een sand save levert een skin op. Een sand save is een schot vanuit een bunker (zo nog nodig) gevolgd door een schot of putt voor een par of beter.
(4) Tingelings. Een tingeling is een schot dat wordt geholed van buiten de green met een andere stok dan de putter voor par of beter. Dit klinkt ingewikkeld maar het is zeker de moeite waard. Stelt u zich voor dat een schot van buiten de green op een par 3 er ineens ingaat: birdie, tingeling en waarschijnlijk ook de gewone skin. Het moment om triomfantelijk “tingeling” te roepen naar de nearie-man.
(5) Combinaties van (1) t/m (4). Inderdaad, u begreep het al. Bijzondere verrichtingen kunnen cumuleren. Een sandwedge-bunkershot ineens in de hole voor birdie is (i) een birdie, (ii) een sand save, (iii) een tingeling en (iv) hoogstwaarschijnlijk een gewone skin. 4 skins in one shot! Mooie ogenblikken.

Het spreekt dat degene die als geheel nul skins scoort, daarover duchtig wordt onderhouden en dat is karaktervormend.

Oja, de gewoonte is dat het gewonnen geld niet mag worden meegenomen naar huis. Al het geld komt op tafel en wordt omgezet in consumpties (drinken en eten) voor de flightgenoten. Zo heb je samen nog een keer plezier.

Eventuele handicapverrekening
De speler met de laagste playing handicap wordt op nul slagen gezet. Hij krijgt géén handicapslagen. Het aantal handicapslagen van de twee andere spelers bedraagt: eigen playing handicap minus de playing handicap van de speler met de laagste playing handicap. Voorbeeld: A heeft een playing handicap van 10, B heeft 14, C heeft 18 en D heeft 22. A krijgt geen slagen mee. B 14 – 10 = 4 slagen. BC 18 – 10 = 8 slagen en D 22 -10 = 12 slagen.

Als de handicaps vrijwel gelijk zijn, kan ook zonder handicapverrekening gespeeld worden. Het gaat dan om de bruto scores.