De Taekema-stamboom

In deze stamboom wordt de lijn `Taekema` gevolgd.

Vanaf Pieter Taekema (geboren in 1886) doet zich een aardig fenomeen voor: er ontstaat een familie Taekema-Gerritsma en een familie Gerritsma-Taekema. Daarom zijn vanaf dat punt alle verwanten uit beide takken in kaart gebracht.

Van personen die zijn overleden wordt een aantal gegevens gepubliceerd. Nog levende personen zijn geanonimiseerd.

En hier zit dus de resttekst